Máy biến áp 500kV

Giá: Liên hệ

Máy biến áp 500kVA công suất 450MVA gồm 3 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 150MVA  đang vận hành tại Trạm 500kV Nho Quan-Ninh Bình

Chi tiết sản phẩm

Máy biến áp 500kVA công suất 450MVA gồm 3 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 150MVA  đang vận hành tại Trạm 500kV Nho Quan-Ninh Bình

 

Thong ke