Máy biến áp có bình dầu phụ

Giá: Liên hệ

Máy biến áp của EEMC được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới, vận hành trong nhà hoặc ngoài trời ở độ cao lắp đặt <1.000m so với mực nước biển (các máy biến áp làm việc ở độ cao >1.000m hoặc môi trường biển, môi trường đặc biệt phải được thiết kế riêng), nhiệt độ môi trường lớn nhất 450 C, độ ẩm không khí đến 100%, ở môi trường không có bụi dẫn điện và các hóa chất độc hại, nguy hiểm.

Chi tiết sản phẩm

CÁC LOẠI SẢN PHẨM CHÍNH:

- Máy biến áp 1 pha và 3 pha;

- Máy biến áp ngâm dầu (dầu không chứa PCB);

- Máy biến áp dùng dầu chống cháy, lắp đặt ở các khu vực có yêu cầu đặc biệt về phòng chống cháy nổ;

- Máy biến áp khô;

- Máy biến áp phân phối và máy biến áp trung gian;

- Máy biến áp có bình giãn nở dầu (kiểu hở) và máy biến áp tự giãn nở (kiểu kín);

- Máy biến áp loại 2 cấp điện áp và 3 cấp điện áp;

- Các loại máy biến áp đặc biệt khác (máy biến áp lò, máy biến áp chỉnh lưu, máy biến áp nối đất trung tính, máy biến áp cách ly,...)

- Máy biến áp 1 pha có dung lượng từ 25kVA đến 100kVA, có các cấp điện áp 6,3kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV;

- Máy biến áp 3 pha hai cấp điện áp có dung lượng từ 25kVA đến 10.000kVA, điện áp 6,3kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV với tổ đấu dây Y/yn hoặc D/yn;

- Máy biến áp 3 pha, ba cấp điện áp có dung lượng từ 25kVA đến 10.000kVA,  điện áp 35(22), 35(10), 22(15), 22(10), 22(6,3)/0,4kV với tổ đấu dây Y(Y)/yn; Y(D)/yn; D(Y)/yn; ;D(D)/yn

- Máy biến áp trung gian 3 pha, dung lượng 1.000kVA đến 100.000kVA có các cấp điện áp 35/22kV, 35/10kV, 35/6,3kV, 22/10kV, 22/6,3kV,... tổ đấu dây Y/y; Y/d; D/y; D/d,...;

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Máy biến áp của EEMC được thiết kế chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60076; IEC 60076-11:2004; TCVN 6306:2006 và theo yêu cầu đặt hàng.

- Ngoài ra, các máy biến áp của EEMC được dán nhãn “Tiết kiệm năng lượng” theo Quyết định số 3522/QĐBCT ngày 16/12/2013

của Bộ Công Thương.

THỬ NGHIỆM:

Máy biến áp của EEMC được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục thử nghiệm thường xuyên, điển hình và thử nghiệm đặc biệt theo các tiêu chuẩn.

Đặc biệt, máy biến áp của EEMC đã được thử nghiệm ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC 60076-5 và được cấp chứng nhận ASTA bởi Intertek/   Vương quốc Anh.

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG:

Máy biến áp của EEMC được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới, vận hành trong nhà hoặc ngoài trời ở độ cao lắp đặt <1.000m so với mực nước biển (các máy biến áp làm việc ở độ cao >1.000m hoặc môi trường biển, môi trường đặc biệt phải được thiết kế riêng), nhiệt độ môi trường lớn nhất 450 C, độ ẩm không khí đến 100%, ở môi trường không có bụi dẫn điện và các hóa chất độc hại, nguy hiểm.

Thong ke