Sự cố thường gặp ở máy biến áp (Phần 2/3)

09:01 06/11/2017

Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu các sự cố có thể xảy ra với máy biến áp (Phần 2/3)

 

3.6  WIND-TEMP INDICATOR ALARM    (26W1)  Nhiệt độ cuộn dây MBA chính cao

Xử lý:

*Kiểm tra : xác định nguyên nhân

– Nhiệt độ chỉ thị thực tế (cuộn dây, dầu)

– Thông số qua máy biến áp.

* Giảm tải qua biến áp để kiểm tra, theo dõi (nếu cần )

 

may-bien-ap

 

3.7 WIND- TEMP INDICATOR TRIP  (26Q2)  Nhiệt độ cuộn dây biến áp chính cao- trip       

 

Xử lý:

*Báo điều độ lưới điện

* Kiểm tra :

– Nhiệt độ cuộn dây, nhiệt độ dầu chỉ thị thực tế.

– Công suất chuyển tải qua máy lúc rơle tác động.

– Nhiệt độ vỏ biến thế.

* Kiểm tra, chỉnh định lại trị số tác động của công tắc (nếu nghi ngờ tác động sai)

* Kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục xong mới được phép đóng điện lại biến thế.

 

 

3.8  PRESSURE  RELIEF  DIVICE  (63VX)    

 

Xử lý:

*Báo điều độ lưới điện

* Kiểm tra xác định nguyên nhân gây quá áp suất dầu biến áp và khắc phục xong mới được phép đóng điện lại.

 

 

3.9   SUDDEN PRESSURE  RELAY  (63SX)  ( Áp suất dầu biến áp chính tăng đột ngột)           

 

 

Xử lý:

* Báo điều độ lưới điện

* Kiểm tra xác định nguyên nhân và khắc phục xong mới được phép đóng điện lại.

 

 

3.10        FAN.FAILURE ALARM  (FAN)      

 

Xử lý:

*Kiểm tra xác định quạt làm mát nào bất thường để xử lý.

 

 

3. 11       DIFFERENTIAL  RELAY TRIP  (87T)   (Bảo vệ so lệch Máy biến áp chính tác động)   

 

 

Xử lý:

* Báo điều độ lưới điện

*Án động biến áp 10T để kiểm tra biến thế , khu vực cáp 11KV, thanh dẫn 110KV lân cận biến thế, kiểm rơle…

* Kiểm tra xác định nguyên nhân gây 87T tác động và xử lý xong mới được phép đóng điện lại biến thế với sự đồng ý của PGĐ kỹ thuật.

 

 

3.12   RESTRICT   E/F   R.Y  TRIP (50REF)  (Bảo vệ chạm đất    MBA   chính tác động )             

 

  

may-bien-ap

             

 

Xử lý:

*Báo điều độ lưới điện

* Án động biến thế để kiểm tra xác định nguyên nhân đưa đến bảo vệ tác động.

* Khắc phục xong nguyên nhân mới được phép đóng điện lại biến thế.

 

 

3.13  (Bảo vệ quá dòng phía cao áp máy biến thế chính tác động -rơle 50/51)       

 

 

Xử lý:

*Báo điều độ lưới điện

* kiểm tra, xác định nguyên nhân gây bảo vệ quá dòng tác động.

* Khắc phục xong mới được phép đóng điện lại.

 

 

3.14  Bảo vệ quá dòng kèm chạm đất phía cao áp máy biến thế chính tác động -Rơle 51N               

 

 

Xử lý:

*Báo điều độ lưới điện

* kiểm tra, xác định nguyên nhân gây bảo vệ tác động.

* Khắc phục xong mới được phép đóng điện lại.

 

Tin liên quan:

>> Sự cố thường gặp ở máy biến áp (Phần 1/3)

>> Cấu tạo máy biến áp 1 pha

 

Thong ke