DỊCH VỤ

Giới thiệu Công ty Cổ phần thiết bị điện Hiếu Hưng

Giới thiệu Công ty Cổ phần thiết bị điện Hiếu Hưng 29/07/2017

Công ty Cổ phần TBĐ Hiếu Hưng là đại lý cấp 1 chuyên cung cấp các thiết bị điện và máy biến áp của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Thí nghiệm điện, chế tạo, cung cấp thiết bị và tư vấn xây dựng

Thí nghiệm điện, chế tạo, cung cấp thiết bị và tư vấn xây dựng 16/06/2017

Kết nối tốt nhất thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo hành các sản phẩm do Tổng công ty sản xuất bán như: máy biến áp, cầu dao, tủ điện… cũng như các sản phẩm khác.

Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng.

Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng. 16/06/2017

Kết nối tốt nhất thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo hành các sản phẩm do Tổng công ty sản xuất bán như: máy biến áp, cầu dao, tủ điện… cũng như các sản phẩm khác.

Tư vấn, thiết kế các sản phẩm công nghiệp.

Tư vấn, thiết kế các sản phẩm công nghiệp. 16/06/2017

CTCP Thiết bị điện Hiếu Hưng  thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo hành các sản phẩm do Tổng công ty sản xuất bán như: máy biến áp, cầu dao, tủ điện… cũng như các sản phẩm khác.

Lắp đặt tất cả các loại máy biến áp, lắp đặt cầu dao, tủ điện

Lắp đặt tất cả các loại máy biến áp, lắp đặt cầu dao, tủ điện 16/06/2017

CTCP Thiết bị điện Hiếu Hưng  thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo hành các sản phẩm do Tổng công ty sản xuất bán như: máy biến áp, cầu dao, tủ điện… cũng như các sản phẩm khác.

Vận chuyển máy biến áp, các tủ điện, cầu dao

Vận chuyển máy biến áp, các tủ điện, cầu dao 16/06/2017

CTCP Thiết bị điện Hiếu Hưng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo hành các sản phẩm do Tổng công ty sản xuất bán như: máy biến áp, cầu dao, tủ điện… cũng như các sản phẩm khác.

Thong ke